Tõlketeenuste pakkumisel lähtume Euroopa tõlketeenuse kvaliteedistandardist EN 15038:2006
Tõlkeid teevad hea keeleoskusega vastava eriala spetsialistid või pikaajalise tõlkekogemusega tõlkijad. Tõlke mahtu arvestatakse standardlehekülgede alusel tõlke sihtkeeles.Üks arvestuslik lehekülg on 1800 tähemärki koos tühikutega. Keskmiseks tõlkekiiruseks loetakse 5 lehekülge päevas. Lisaks peab aega arvestama ka toimetamiseks ja korrektuuriks. Mida spetsiifilisem ja nõudlikum tõlge, seda enam kulub aega. Iga tõlke puhul lepitakse kliendiga tellimuse täitmise täpne tähtaeg kokku.
Tagame klientide kõigi tekstide ja materjalide konfidentsiaalsuse. Kliendi soovil võime sõlmida ka konfidentsiaalsuslepingu ja kõik materjalid pärast tõlketöö valmimist kustutada. Tõlkeprotsessiga seotud töötajatega sõlmitud lepingutes on alati sees ka tõlketööde sisu kolmandatele isikutele mitteavaldamise sätted.

Kirjalik tõlge – suulise või kirjaliku teksti tõlge kirjalikul kujul.
Suuline tõlge– tõlge suulisel, kuuldaval kujul, mis omakorda jaguneb kolmeks:
• sünkroontõlge – on tõlkeviis, mille puhul toimub lähteteksti tõlge samal ajal, kui kõneleja seda esitab, ilma kõnelejat katkestamata. Tõlk istub helikindlas kabiinis ja kuulab kõnelejat kõrvaklappide kaudu, esitades samal ajal tõlget enda ees olevasse mikrofoni. Kuulajad omakorda kuulevad tõlget oma vastuvõtuseadmete külge ühendatud kõrvaklappidest.
• järeltõlge – esineja ja tõlk räägivad vaheldumisi. Esineja esitab oma ettekande osade kaupa, mille tõlk siis võimalikult täpselt sihtkeelde tõlgib.
sosintõlge – Sosintõlke puhul on tegemist tõlkekabiinita sünkroontõlkega. Tõlge toimub lähteteksti esitamisega samal ajal. Tõlk istub või seisab tõlget vajava isiku kõrval või selja taga ning esitab talle vaiksel häälel tõlget.
• suuliste ja kirjalike notariaalsete tehingute tõlge
Tugiteenused – tõlkebüroo poolt tõlketeenusele lisaks pakutavad ja töö kvaliteedi tagamisele suunatud teenused:
Keelekorrektuur – grammatika ja trüki- ning kirjavigade kontroll.
Küljendamine – teksti, graafika ja/või piltide paigutamine nii, et tõlketöö sarnaneks originaaliga.
Toimetamine – tõlketeksti algtekstile vastavuse kontrollimine.

paper-3188270_1920